NUTRIENT CATCHERS

 

Esittelyssä Nutrient Catchers

Maailmassa missä jäteveden käsittely poistaa haitta-aineet mutta laiminlyö arvokkaat materiaalit jätevesissä, NPHarvestin Nutrient Catcher on kestävän innovaation valonleimahdus. Perinteiset jäteveden käsittelyprosessit usein eivät ota oleellisia ravinteita, kuten typpeä tai fosforia, talteen houkuttelevassa muodossa. Tämä on hukkaan heitetty mahdollisuus, sillä nämä arvokkaat ravinteet voivat korvata fossiilisilla materiaaleilla tuotettuja väkilannoitteita.

Nykyiset haasteet & ratkaisu:

Jäteveden käsittelyjärjestelmät poistavat haitta-aineet tehokkaasti, mutta poistoon menee samalla myös arvokkaat ravinteet kuten typpi ja fosfori. Tämä näiden ravinteiden poisto on usein huomattava rasite käsittelylaitokselle. Näiden ravinteiden talteenotto nähdään tyypillisesti taloudellisesti kannattamattomana, sillä talteenotton ja jatkojalostuksen kustannus on tyypillisesti korkeampi kuin vastaavien väkilannoitteiden hinta. Mutta ravinteiden talteenotolla on useita hyötyjä, jotka olisi hyvä huomioidad:

 • Jäteveden käsittelyn ja poiston kustannukset laskevat kun ravinteet on otettu talteen
 • Ravinteiden talteenotto mahdollistaa käsittelyjärjestelmälle paremman tehokkuuden kun kuorma pienenee
 • Ravinteiden talteenotto laskee ympäristöjalanjälkeä jäteveden käsittelyn ja maatalouden järjestelmissä

Tärkeimmät ominaisuudet:

 1. Patentoitu kalvojärjestelmä: Nutrient Catcherit käyttävät patentoitua, viimeistä huutoa olevaa kalvotekniikkaa arvokkaiden typen ja fosforin talteenottamista varten. Kalvojärjestelmä sietää korkeita kiintoainpitoisuuksia ilman, että ravinteiden talteenotto heikkenee. Voit unohtaa stippereiden käyttöongelmat!
 2. Matalin OPEX: Teknologiamme on ylpeä matalimmasta operatiivisista kustannuksista (OPEX) alalla. Nutrient Catcherin ei tarvitse nostaa lämpötilaa tai painetta ollenkaan, sillä se käsiteltävän veden lämpötila voi olla mitä vain huoneenlämmöstä melkein kiehuvaan. Lisäksi virtaamat prosessissa ovat hyvin lempeitä. Tämän johdosta energian kulutus on jopa 80% matalampi kuin muiden teknologioiden. Tämä johtaa merkittäviin säästöihin.
 3. Monipuolinen sovellettavuus: Nutrient Catcher sopii laajasti monille jätevesille, mukaan lukien biokaasulaitokset, maatalouden jätevedet tai kunnalliset jätevedenpuhdistamot. Koolla ei ole väliä, sillä voimme käsitellä 2 m3 tai 20 000 m3 päivässä!

Hyödyt:

 • Ympäristöhyödyt & kestävyys: Pienennä ravinnesaastumaa ja hillitse ympäristövaikutusta ottamalla talteen ja kierrättämällä typpeä ja fosforia jätevesistä.
 • Kustannustehokkuus: Paranna kustannustehokkuutta ottamalla talteen arvokkaat ravinteet, jotka voidaan käyttää uudelleen erilaisissa maatalouden tai teollisuuden sovelluksissa.
 • Vaatimustenmukaisuus: Varmista ympäristölakien, -sääntöjen ja -määräysten noudattaminen samalla ravinteiden hallintaa optimoiden. NPHarvest on suunniteltu kaikille nykyisille ja tuleville EU:n säännöksille, jotka koskevat ravinteiden kierrätystä, päästörajoituksia ja typpen kiertoa.
 • Resurssitehokkuus: Ota kaikki irti resurssien hyödyntämisestä muuttamalla jätevedet arvokkaaksi resurssiksi maatalouden ja teollisuuden eduksi. Talteenotto ennen poistamista!

Kohdeyleisö:

 • Buokaasulaitoksien operaattorit
 • Maatalousyrittäjät
 • Jätevedenkäsittelylaitokset
 • Teolliset laitokset, joilla on suuria ravinnekuormia

Liity mukaan matkalle kohti kestävää resurssien hallintaa NPHarvestin kanssa. Ota meihin yhteyttä, jotta voimme yhdessä ratkoa ravinteiden käsittelyyn liittyviä haasteita!